Huggorm

Huggormbitt

13. april 2023

Et huggormbitt er svært smertefullt og det kan gi alvorlige skader. Det er viktig at du holder hunden mest mulig i ro og får tak i veterinærhjelp raskt. 

Det varierer på hvor mye gift huggormen injiserer ved bitt og reaksjonen varierer derfor deretter. Noen ganger injiseres det faktisk ikke gift i det hele tatt. Huggormbitt med gift gir i hovedsak store hevelser og en endring i blodets koaguleringsevne (hvordan blodet levrer seg).

Symptomer på huggormbitt
Etter ett huggormbitt oppstår det en kraftig og øm hevelse som øker i størrelse time for time, og det oppstår sterke smerter de påfølgende dagene. Rundt bittet kan det oppstå en bloduttredelse. Det er normalt at hunden blir slapp innen en time etter bittet.

Ofte vil man høre at hunden hyler til når den blir bitt. Ved bitt i foten kan det forekomme akutt halting og smerte. Bitt i ansikt blir hunden svært hoven i område rundt bittet. Det er ytterst sjelden at det oppstår hevelser i hundens luftrør med pusteproblemer som følge. Giften kan forårsake skader på blodkar, blodtrykksfall, svimmelhet, sløvhet, forstyrrelser i hjerte- og karsystemet og bevisstløshet. Hunden kan gå i sjokk.

Hva kan man gjøre selv?
Hunden må holdes i mest mulig ro ettersom spredningen av giften påskyndes ved muskulær aktivitet. En liten hund bør bæres fra stedet, og om det er mulig bør heller ikke en stor hund gå mye. En hund som er bitt av en huggorm har ofte sterke smerter, pass derfor på egen sikkerhet slik at hunden ikke biter deg.

Kortison gis ikke lenger rutinemessig mot ormebitt. Det er ikke en fullgod behandling av huggormbitt, og veterinær bør alltid oppsøkes så snart som mulig.

Når bør du ta med hunden til veterinær?
Veterinær bør alltid oppsøkes etter et huggormbitt. Skal du på ferie er det lurt å ha kontroll på nærmeste veterinærklinikk.

Diagnose
Normalt stilles diagnose ved at bittmerkene observeres i kombinasjon med markant hevelse og smerte. Ofte har dyreeieren selv sett hendelsen.

Hva skjer hos veterinæren?
Om allmenntilstand til hunden er påvirket og hunden har en kraftig hevelse er det som oftest nødvendig med innleggelse. Behandlingen består i å holde hunden i ro, hindre sjokk ved å opprettholde blodsirkulasjon og blodtrykk, samt sterk smertelindring.

Ettersom hevelsen etter et huggormbitt kan gjøre meget vondt, behandles vanligvis smerten med et smertelindrende preparat. Intensivbehandling kan også innebære at det gis antiserum som motgift. Flere blodprøver tas for å kontrollere hundens blodstatus og for å kontrollere blodets koaguleringsevne. 

Etterbehandling
Rekonvalesensperioden etter et ormebitt kan variere fra dager til måneder. Hunden bør unngå mosjon og trening de to første ukene etter et ormebitt. Vanligvis anbefales et oppfølgingsbesøk etter en eller to uker. Da foretar veterinæren en ny undersøkelse, ofte med en oppfølgende blodprøve. Det kan forekomme komplikasjoner i etterkant i form av rytmeforstyrrelser på hjertet eller påvirkning av indre organer som nyrer og lever.

Vi ønsker alle en god sommer og håper dere holder dere unna huggormen :) 

Ring oss på tlf 61360555 om uhellet skulle skje!