Vi ved Valdres Veterinærsenter behandler samtlige produksjonsdyr. I vårt område betyr dette i all hovedsak storfe, sau og geit, og i noe grad gris.