• 6-8 uker etter at de er sluppet i luftegård: Alle skal ha Panacur eller Nematel/Banminth (Mot spolorm)
 • 6 uker etter beiteslipp: Alle skal ha Ivomec/Eraquell (Mot strongylider)
 • På høsten (etter inntak fra permanente beite): Nematel/Banminth i dobbel dose, evt komb.prep (Ivomec comp/Iverpraz/Equimax) (Mot bendelorm)
 • Kan være aktuelt med eggtelling ved beitesesongens slutt
 • Husk behandling mot spolorm (Panacur eller Nematel/Banminth) hvis mild høst
 • Ved beiteslipp: Alle skal ha Panacur eller Nematel/Banmith (mot spolorm) og Ivomec (mot strongylider) med noen dagers mellomrom.
 • Etter beiteslutt (ved permanente beiter): Nematel/Banminth i dobbel dose på høsten (etter inntak fra beite), evt komb.prep (Ivomec comp/Iverpraz/Equimax) (Mot bendelorm).
 • Kan være aktuelt med eggtelling ved beitesesongens slutt.
 • Husk behandling mot spolorm (Panacur eller Nematel/Banminth) hvis mild høst.
 • Ved beiteslipp: Ivomec/Eraquell (mot strongylider)
 • Om mistanke om stort smittepress på beite: ta prøver og behandle om nødvendig
 • Etter beiteslutt (ved permanente beiter): Nematel/Banminth i dobbel dose på høsten (etter inntak fra beite), evt komb.prep (Ivomec comp/Iverpraz/Equimax) (Mot bendelorm)
 • Kan være aktuelt med eggtelling ved beitesesongens slutt
Bestill time
61 36 05 55