Anbefales fra 17 dager etter siste bedekking eller inseminering for å kunne avdekke tvillinger, og før behov for eventuell ny bedekning på hopper som ikke har blitt drektige (ny brunst kommer normalt innen 19-21 dager etter forrige, litt avhengig av vær og temperatur.)

Veterinær kan komme hjem til stallen, men det krever at forholdene ligger til rette for det. Man må kunne jobbe innendørs i plussgrader og helst uten trekk, ha tilgang på vann og underlaget der vi skal stå må være flatt og fast. Om dette ikke er mulig, anbefaler vi sterkt at du tar med deg hesten til behandlingsrommet vårt i Aurdal hvor forholdene er optimale.

Reiseavstand påvirker kostnadene, da vi ikke får noen reiserefusjon for arbeid med hobbyhest. Det anbefales derfor sterkt å kjøre hoppa til behandlingsrommet i Aurdal, hvor det er egnet fengslingsboks.

Kan utføres for brunstkontroll, eller for å prøve finne årsak til at hopper ikke har blitt drektige. For å stadfeste brunst, er det som oftest nødvendig med flere undersøkelser, det kan være nødvendig å sjekke hopper annenhver dag for å peile inn brunst. Da kan reiseavstand, kostnader og tilgjengelig veterinær være avgjørende, og igjen er behandlingsrommet på travbanen å anbefale.

Kan utføres etter vurdering og avtale. Som beskrevet ovenfor, kan dette kreve flere besøk for å finne rett tidspunkt. En må selv avtale sending og eventuell henting av sæd med utvalgt hingsteholder, og det kan være nødvendig med flere forsøk i en brunst. Derfor er reiseavstand til stallen enda mer avgjørende både for vår kapasitet og for eiers kostnader.

Behandlingsrommet i Aurdal er ofte nødvendig, og i noen tilfeller kan det være mer praktisk og kostnadsbesparende å kjøre hoppa til hingsten, eller til en stasjon hvor veterinær er innom annenhver dag.

Bestill time
61 36 05 55