Det er ulike regler utfra hvilket forbund hesten din sorterer under (på konkurranser eller arrangementer).
Grunnvaksinering består av 3 vaksiner: A, B og C. Deretter skal hesten årlig revaksineres (vaksine D). Om dette oversittes, må hesten ha ny grunnvaksine.

Norges Rytterforbund:
Vaksine A: Anbefalt ved ca. 6 mnd. alder (føll der mor ikke er vaksinert, anbefales vaksinasjon tidligere, ved ca. 3 mnd. alder)
Vaksine B: Innen 21-92 dager etter vaksine A
Vaksine C: Innen 7 mnd. etter vaksine B
Årlig revaksine: Innen 12 mnd.
Ved overgått årlig revaksine: Ny grunnvaksine med A, B og C

Les mer om vaksinering på Norges Rytterforbund.

Det Norske Travselskap:
Alle hester må grunnimmuniseres med to vaksiner, vaksine A og B, som skal gis med et intervall på minimum 21 dager og maksimalt 60 imellom. 

Fra og med 01.01.2018 gjelder også at alle hester skal gis en tredje vaksine, vaksine C, som settes i tidsrommet fra og med 120 til maksimalt 180 dager etter vaksine B. 

Deretter skal hestene revaksineres årlig, dvs. minimum hver 365. dag. 

Vaksine A: Anbefalt ved ca. 6 måneders alder (Føll der mor ikke er vaksinert, anbefales tidligere, ved ca. 3 mnd. alder)
Vaksine B: 21-60 dager etter vaksine A
Vaksine C: 120-180 dager etter vaksine B 
Årlig revaksine: Innen 12 mnd. (356 dager)
Ved overgått årlig revaksine: Ny grunnvaksine med A og B

De oppgitte tidsintervallene er absolutte. Det betyr at dersom et tidsintervall blir overskredet må hesten grunnimmuniseres på nytt med vaksine A, B og C. Hesten kan starte i løp og delta på utstilling, kåring/avlsvurdering osv. etter å ha fått minimum vaksine A og B.

Les mer om vaksinering på Det Norske Travselskap.

Norsk Hestesenter:
For hester som starter grunnvaksinering etter 01.11.21 gjelder følgende regler: 
Grunnimmunisering
Alle hester skal være grunnimmunisert. Med grunnimmunisering menes tre vaksinasjoner (A+B+C) etter følgende intervall: 
Vaksine A: Kan gis fra 5-6mnd. alder, i tråd med anbefalingene for vaksinen som administreres. 
Vaksine B: Minimum 21 dager og maksimalt 60 dager etter vaksine A.
Vaksine C: Innen 120-180 dager etter vaksine B.

Revaksinering
Alle hester skal revaksineres minimum hver tolvte måned (365 dager). Går det over fristen for revaksinering, skal hesten grunnimmuniseres på nytt. 

I forbindelse med utstilling og hesteslipp i NHS regi godtas vaksine A+B eller 1 inj. i perioden 7-60 dager før arrangementet. Det kreves ikke vaksinasjon av føll ved fot. 

Fra 1. januar 2020 skal hester være grunnimmunisert med 3 vaksiner: 
Vaksine 1: Kan gis fra tre måneders alder.
Vaksine 2: Minimum 21 dager og maksimalt 92 dager etter vaksine 1. 
Vaksine 3 (booster): Innen sju måneder etter vaksine 2. 

Det er ingen nedre grense for hvor kort avstanden kan være mellom vaksine 2 og 3. Hesteeiere bør følge anbefalingene fra vaksineprodusenten og veterinæren. 

Hester som er grunnvaksinert før 01.01.2020 er godkjent med to grunnvaksiner (vaksine 1 og 2)

Les mer om vaksinering på Norsk Hestesenter

Bestill time
61 36 05 55